Projecten Toon Beeks

 

2015 – heden      BECC B.V. te Cuijk www.beccuijk.nl
Functie                Inkoop directeur
Opdracht             Inkopen 250 kton lokale biobrandstoffen voor de Biomassa Energie Centrale (BEC)                           in Cuijk, die 90 MWTh stoom produceert. Hiermee wordt 200 GWh Groene                           Stroom opwekt, genoeg voor 60.000 huishoudens.

 

2015 – heden      TB Biomassa B.V.
Functie                DGA
Opdracht             Handel en transport van biomassa ten behoeve van Biomassa Energie Centrales.

 

2013 – heden      AVR Afvalverwerking B.V. te Rozenburg www.avr.nl
Functie                Inkoper
Opdracht             Inkopen alternatieve (niet zijnde B-hout) biobrandstoffen voor de Biomassa energie                           centrale (BEC) in Rozenburg. Jaarlijks levert de BEC 200 GWh elektriciteit aan het                           openbare elektriciteitsnet en 500 TJ stoom aan industriële afnemers.


2013 – 2014        Onderzoek naar mogelijkheden om aantal grote bedrijven te koppelen                           met behulp van duurzame energie en restwarmte.
Functie                Initiatiefnemer
Opdracht             Haalbaarheid onderzoek innovatie droger BZOB Helmond.

 

2013 – 2014        Consortium BBE park Cuijk www.essent.nl
Functie                Programma directeur
Opdracht             Voor Consortium BBE park Cuijk overzicht houden en bewaken van technische en                           financiële zaken.

 

2013 – heden      Biomassa Beeks B.V. www.biomassabeeks.nl
Functie                DGA
Opdracht             Handel en transport van biomassa ten behoeve van biomassa energie centrales.                           Biomassa Beeks B.V. zorgt voor inkoop, verkoop, Just In Time logistiek en                           kwaliteitscontrole tussen producenten van biomassa en biomassa energie centrales.                           Onze missie is biomassa in de cascade gebruiken op verschillende afzetmarkten,                           zodat we onze toeleveranciers en klanten altijd de beste prijs kwaliteit verhouding                           kunnen bieden.

 

2012 – heden      AVR Afvalverwerking B.V. te Duiven www.avr.nl
Functie                Inkoper
Opdracht             Inkopen papierslib tegen beste prijs kwaliteit verhouding voor Thermische                           Conversie Installatie (TCI). Deze installatie is de eerste en enige ter wereld volledig                           gericht op de conversie van 180.000 ton Papier Pulp Residu (PPR) per jaar. Zij                           produceert grondstof TopCrete® voor diverse toepassingen, en voorziet daarnaast                           de omgeving van 30 GWh groene elektriciteit en 70 TJ warmte.

 

2011 – heden      Biorenewables Business Platform te Den Haag www.biobasedeconomy.nl
Functie                Lid

Opdracht             De doelstelling van het Biorenewables Business Platform (BBP) is het stimuleren                           van een duurzame ontwikkeling van de Biobased Economy in Nederland, waarbij                           de vervanging van fossiele grondstoffen en het creëren/benutten van kansen voor                           het Nederlandse bedrijfsleven hand in hand gaan. Het BBP opereert binnen de                           kaders van de programmadirectie Biobased Economy van het ministerie van EL&I.

 

2010 – 2012       Algemene Vereniging Inlands Hout te Houten www.avih.nl
Functie                Bestuurslid

 

2008 – 2012       PEFC Nederland te Houten www.pefcnederland.nl
Functie                Bestuurslid

 

2007 – 2012       Semler B.V. te Son www.semler.nl
Functie                Directeur
Opdracht             Marktleiderschap verwerven in markten van inzameling en verwerking van
                          keukenafval, oud frituurvet, ‘over datum’ producten van supermarkten en recall van                           de voedingsmiddelen industrie.

 

2005 – 2010       van Gansewinkel Groep B.V. te Eindhoven www.vangansewinkel.eu
Functie                Manager Biowaste
Opdracht             Vermarkten van organisch afval voor de regio’s binnen de van Gansewinkel  Groep.

 

2001 – 2012       Biomass Energy Logistics B.V. te Eindhoven www.biomassastroomlijn.nl.
Functie                Statutair directeur
Opdracht             Realiseren marktleiderschap in snoeihout als biomassa voor Biomassa Energie
centrales.

 

2001 – 2008       van Gansewinkel Groep B.V. te Eindhoven
Functie                Manager Wastewood
Opdracht             Vermarkten van afvalhout voor de regio’s binnen de van Gansewinkel Groep.

 

2001 – 2002       Waste Wood B.V. te Schiedam
Functie                Statutair directeur
Opdracht             Afvalhout bewerkingsbedrijf 50% deelneming, verkopen aan andere aandeelhouder.

 

2000 – 2001       Van Gansewinkel Nederland B.V., regio Zuid Holland te Vlaardingen
Functie                Interim verkoopmanager
Opdracht             Na vroegtijdig vertrek verkoopmanager de afdeling verkoop aansturen.

 

1998 – 2000       Van Vliet Groep B.V. te Rotterdam
Functie                Integratie manager/interim directeur
Opdracht             Na overname saneren, herstructureren en klaar maken voor integratie.

 

1998 – 1998       Nutreco N.V. te Boxmeer www.nutreco.com
Functie                Trader veevoedergrondstoffen

 

1996 – 1998       Conversia B.V. te Maarssen
Functie                Directeur
Opdracht             Opzetten logistiek en handelsbedrijf in productie restanten van de                           levensmiddelenindustrie voor de diervoederindustrie.

 

1992 – 1998       UTDelfia B.V. te Maarssen (Ex-agro divisie Unilever)
Functie                Trader veevoedergrondstoffen.

 

1988 – 1992       UTDelfia B.V. te Helmond
Functie                Verkoopleider Rundvee

 

1985 – 1988       Denkavit Denmark Aps www.denkavit.com
Functie                Verkoper/voorlichter voer voor kalveren, biggen, honden en katten

 

1983 – 1985       Dienstplicht in Büren Duitsland
Functie                Officier